MTBF - średni czas między awariami


Ze względu na brak lub bardzo małą liczbę awarii nie jest możliwe obliczenie współczynnika MTBF, jak to zwykle ma miejsce. Zamiast tego podana wartość MTBF to szacowany czas, po którym produkt przestanie działać.

Kliknij przycisk poniżej, aby uzyskać pełną listę danych MTBS dla odpowiednich produktów SEAS.


Dane SEAS MTBF